Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί μέσα από την σελίδα που έχει δημιουργηθεί καθαρά γι’αυτό το λόγο στο Facebook και στηρίζει την προσπάθειά αυτή μέσα από δωρεές ειδών πρώτης ανάγκης (είδη ένδυσης και υπόδησης, τρόφιμα, παιχνίδια κ.α).
Επιπρόσθετα, σε πολλές επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχει η Felitrev, επιλέγονται, κατά κύριο λόγο, γηγενείς για να στελεχώσουν το ανθρώπινο δυναμικό, όπου αυτό είναι δυνατό, έτσι ώστε αφενός να γίνεται ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και πολιτισμικών στοιχείων και αφετέρου να μειώνονται σταδιακά τα ποσοστά ανεργίας.

Share This