Παραπάνω το γράφημα μας ενημερώνει σχετικά με την εμπιστοσύνη που δείχνει το καταναλωτικό κοινό στα μέσα διαφήμισης. Πιο έμπιστο μέσο όπως ήταν αναμενόμενο αναδείχθηκε η “σύσταση/πρόταση από γνωστό μας πρόσωπο”, ενώ δεύτερο και με ποσοστιαία αύξηση από το 2007 9% είναι η διαφήμιση σε δημοφιλείς ιστοσελίδες.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα διαδικτυακά μέσα διαφήμισης έχουν κατακτήσει την λίστα, πιο συγκεκριμένα, από τα 19 μέσα διαφήμισης τα 7, δηλαδή πάνω από το 1/3, σχετίζονται με το διαδίκτυο.
Ακόμα παρατηρείται τεράστια ποσοστιαία αύξηση των λεγόμενων “banners” και οι διαφημίσεις σε μηχανές αναζήτησης (βλ. Google Ads), 16% kai 14% αντίστοιχα.

Share This