Η Felitrev – Business Development & Intermediary Services μέσα από την συνεργασία που έχει συνάψει με την αυτοδιοίκηση της Lualaba κατάφερε να βάλει γερές βάσεις για την ανάληψη της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Kolwezi, πρωτεύουσα της επαρχίας. Ειδικότερα, πέτυχαμε την υπογραφή προσύμφωνου ανάληψης του έργου από ελληνική εταιρεία, ενώ παράλληλα είμαστε εν αναμονή της τελικής σύμβασης ανάληψης.
Η δημιουργία και η λειτουργία του αεροδρομίου θα δώσει θέσεις εργασίας στην περιοχή, θα προσελκύσει κόσμο αυτό θα προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικότερα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής.
Στόχος να πετύχουμε τα μέγιστα από κοινού με την αυτοδιοίκηση ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Kolwezi.
Με την υπογραφή του προσυμφώνου έγινε και η παρουσίαση των σχεδίων αλλά και των μακετών του έργου υπό την παρουσία όλης της αυτοδιοίκησης της περιοχής αλλά και των media που κάλυψαν την εκδήλωση.

Share This