Θέλετε να μελετήσετε πως μπορείτε να αυξήσετε τις εξαγωγές σας στο Εξωτερικό;

Θέλετε να βρείτε τι ζήτηση και ανταγωνισμό θα έχουν τα προϊόντα σας σε μια χώρα του εξωτερικού;

Eξαγωγές προιόντων
 

Τα Ελληνικά προϊόντα αρχίζουν να κατακτούν νέες αγορές, εκτός Ευρώπης, και αρχίζουν να αποκτούν τη θέση που τους αρμόζει στις παγκόσμιες αγορές, ενώ παράλληλα αντισταθμίζουν τις απώλειες που έχουν από την οικονομική κρίση στην Ευρώπη και επομένως τις μειωμένες εξαγωγές στις χώρες αυτές. Το επιχειρηματικό περιβάλλον και κατά συνέπεια ο όγκος των εξαγωγών από την Ελλάδα πρός χώρες του εξωτερικού, έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
Η στρατηγική των εξαγωγών των Ελληνικών επιχειρήσεων πρέπει να συμπεριλάβουν στις χώρες προορισμού των προϊόντων τους τις αγορές του εξωτερικού.

Ευκαιρίες & Προκλήσεις

Πληροφορίες για την τοπική αγορά
Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με την τοπική οικονομία, τον τρόπο προώθησης και πώλησης των προϊόντων, τα μέγεθος γραφειοκρατίας και την νομοθεσία. Είναι σημαντικό να γνωρίσετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία, τους κινδύνους που την επηρεάζουν και πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.
Πληροφορίες για τον κλάδο που σας ενδιαφέρει
Πρέπει να γνωρίζετε τις δυνατότητες που μπορούν να καταναλωθούν τα προϊόντα σας στην τοπική αγορά, αν θα έχουν την απαιτούμενη ζήτηση που θα σας φέρει το στοχευμένο κέρδος, αν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και ποιές είναι οι οικονομικές και καταναλωτικές συνήθειες των πελατών που στοχεύετε.
Πληροφοριές για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σας.
Τι τιμές θα ορίσετε για τα προϊόντα σας ώστε να είναι ανταγωνιστικά, να φέρνουν κέρδη και να καλύπτουν όλα τα κόστη σε όλη τη διαδικασία προώθησης τους (παραγωγή-μεταφορά-πρώθηση στην τοπική αγορά). Επιπλέον θα πρέπει να σκεφτείτε αν θα προσαρμόσετε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την παρουσίαση των προϊόντων σας ώστε να είναι αποδεχτά από τους τοπικούς εισαγωγείς.
q

Η πρόταση μας

H Felitrev  με την την απαραίτητη εμπειρία σε ανθρώπινο δυναμικό και τη γνώση στην επιχειρηματική δραστηριότητα στις αφρικάνικες αγορές έχει σχεδιάσει την υπηρεσία Market Research ειδικά για όλες τις επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να προετοιμάσουν την εξαγωγική τους στρατηγική. Η υπηρεσία μας, βασίζεται στην μελέτη των χαρακτηριστικών των προϊόντων σας και στην δυνατότητα προώθησης τους στην τοπική αγορά. Για αυτό και σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με:

  • Πως να διαμορφώσετε τα προϊόντα σας
  • Πως να προσαρμόσετε την τιμολογιακή σας πολιτική
  • Πως να προωθήσετε τις εξαγωγές προϊόντων
  • Πως να δημιουργήσετε το δίκτυο πωλήσεων σας
  • Ανάλυση προσφοράς και ζήτησης , συλλέγοντας και αξιολογώντας πληροφορίες από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού , με στόχο να βοηθηθεί η επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων , με το μικρότερο δυνατό ρίσκο
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αγορών και εξαγωγών , μελέτες και έρευνες για διαφόρους κλάδους της οικονομίας

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή ζητήστε μας μια προσφορά

Share This